Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Hygiëneprotocol Fusarium in sla

Voor de aanpak van Fusarium moet gezocht worden naar oplossingen door hygiëne, resistentie en (groene) gewasbeschermingsmiddelen. Ook door de grond te stomen, kan je het inoculum sterk...

Nieuwe erkenning voor zwavelverdamping tegen witziekte

Tot nu toe waren er voor het gebruik van zwavelproducten tegen echte meeldauw enkel toelatingen voor toepassing via een gewasbespuiting.

Rhizoctoniabestrijding

Eén van de belangrijkste schimmelziekten op pootgoed is lakschurft. Lakschurft (Rhizoctonia sp.) uit zich in een slechte opkomst, een verlaagde opbrengst en misvormde knollen. 

Toelating voor nieuw witziektemiddel Talendo

Het product Talendo (11048P/B, 200 g/l proquinazid, unieke FRAC-code 13) verkreeg een erkenning voor gebruik in diverse sierteeltgroepen tegen witziekte (echte meeldauw).

Eerste34568101112Laatste