Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

IPM-checklist voor groenvoorziening

IPM-checklist voor groenvoorziening
Print

Sinds 1 januari 2014 is de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) verplicht voor elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen. Hieronder vallen ook tuinaannemers met een fytolicentie. Dit betekent dat je in de praktijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt of vermijdt door in te zetten op preventie, goede monitoring en alternatieve bestrijdingsmethoden, alvorens over te gaan tot het gebruik van chemische middelen. Als het toch nodig is om chemische middelen te gebruiken, is het essentieel om dit selectief, efficiënt en met minimale impact op nuttigen te doen en om dit te registreren.Het Departement Landbouw & Visserij stelde hiervoor sectorspecifieke richtsnoeren op, waaraan je minimum moet voldoen. Voor groenvoorziening werd hierbij verwezen naar de richtsnoeren voor de sierteelt, maar die zijn zeer teeltgericht en vaak moeilijk toepasbaar voor tuinaanneming. Het Proefcentrum voor Sierteelt stelde daarom, in samenwerking met de sectororganisaties voor tuinaanleg, een IPM-checklist op maat van deze sector op. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ontwerp/aanleg en onderhoud. Deze checklist werd goedgekeurd vanuit de bevoegde overheid en werd ook mee opgenomen in het lastenboek van het kwaliteitslabel voor tuinaannemers ‘GroenGek(l)eurd’.

Vorig Artikel Presentaties studienamiddag stuwen met demo
Volgend Artikel Overzichtsposters erkende middelen, onmisbaar bij de keuze van het juiste middel