Categories
Close
Menu
Menu
Close
Zoeken...
Search

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2023

In de onkruidbestrijding bij aardappelen is een goedevooropkomst behandeling van groot belang. Stem uw middelenkeuze af op de aanwezige onkruiden.

Nieuwe uitbreidingen van erkenningen voor herbiciden

Via proefwerk van het demoproefplatform bij sierbomen en -heesters en bij Tagetes, en via proeven van het PCS bij knolbegonia en zomerbloemen, werden er diverse interessante nieuwe uitbreidingen...

Praktijkproeven Boomkwekerij

Elk jaar wordt vanuit het Technisch Comité Boomkwekerij een proefprogramma met praktijkgerichte proeven voor de boomkwekerijsector opgemaakt.

Filmpje Smart Farming technieken in de boomkwekerij - Tournée Provinciale

In Tournée Provinciale op PlattelandsTV werd in de week van 23 oktober 2022 gedemonstreerd hoe in de sierteelt bij vollegrondsteelten een efficiëntere en duurzamere irrigatie en onkruidbestrijding...
Eerste123457910