Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Groenbemesters in verwarmde serre

Groenbemesters in verwarmde serre
Print

Met alle bekomen informatie van het eerste onderzoeksjaar (voor meer info zie eerdere publicaties op deze website over groenbemesters), werd in 2023 nagegaan of het mogelijk is om een groenbemester in te zaaien net voor of eventueel net na het planten van de vruchtgroenten. In deze proef werden vijf groenbemesters ingezaaid onder vier vruchtgewassen (aubergine, tomaat, komkommer en paprika): Afrikaantjes (Tagetes patula “Ground control"), donsbloem (Ageratum houstonianum), oregano (Origanum vulgare), zomerwikke (Vicia sativa), Facelia (Phacelia tanacetifolia).

 

Inschatting van het effect van de groenbemesters op de opbrengst van de 4 vruchtgewassen 

De aubergine opbrengst was goed en vergelijkbaar met een eerdere proef waarbij geen groenbemesters gezaaid werden. Geen enkele groenbemester zorgde voor duidelijke opbrengstverschillen bij aubergine. Dit is ook logisch omdat er onder aubergine weinig groenbemesters overleefden tot het einde van de teelt.

De paprika opbrengst was redelijk goed. De opbrengst van paprika boven Facelia was opmerkelijk het laagst. Heel wat paprikaplanten vielen immers uit wegens Sclerotinia-infectie. De Afrikaantjes en oregano scoorden hier het best.

De opbrengsten bij tomaat (29,4 -31,3 kg/m², afhankelijk van de groenbemester) was lager dan andere jaren. Dit ligt eerder aan de kortere teeltperiode en het mindere weer t.o.v. 2022.  De opbrengst lijkt significant iets hoger te zijn boven oregano en zomerwikken dan boven donsbloem of Facelia.

Wegens te veel uitval van de komkommers zijn de resultaten niet relevant om te bespreken.

 

Groenbemesters in volgorde van onze voorkeur voor zaai bij aanvang van een teelt

Het gebruikte ras Afrikaantjes "Ground control" lijkt over het algemeen het best te kiemen en bedekt de bodem ook het best. Het is gemakkelijk te zaaien en heeft volgens de literatuur ook een onderdrukkende werking op Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes). Het zaad kiemt ook eenvoudig bij een nateelt. Als je dit niet wilt, is tijdig maaien belangrijk om te vermijden dat er zaadproductie optreedt.

Donsbloem kan ook goed werken maar wordt soms te hoog en te dicht. Dit is niet problematisch voor het hoofdgewas maar wel voor de oogst en gewasverzorging. Zolang we dit niet hebben opgelost, is dit een lastige groenbemester om toe te passen. Donsbloem lijkt ongevoelig voor aantasting voor zowel Meloidogyne hapla, als M. incognita, M. javanica en M. arenaria volgens literatuur. Dit is ook een meerwaarde.

Facelia bleek geen goede keuze onder paprika. Want zowel de Facelia als de paprika werden zo sterk aangetast door Sclerotinia dat verwijderen van de planten noodzakelijk was. Onder de andere gewassen was Sclerotinia geen probleem.

Oregano is een sterke laag groeiende groenbemester maar was niet dekkend genoeg. Mogelijks kan dit wel in combinatie met andere groenbemesters. Er is al onderzoek gebeurt naar effect op wortelknobbelaaltjes. Oregano lijkt op basis van literatuur wel gevoelig voor M. javanica, maar niet voor M. incognita.

Zomerwikke nestelt zich in de praktijk overal tussen, wat oogsten en indraaien van planten moeilijker maakt. Praktisch is het niet aan te raden dit gewas te gebruiken. Bij tomaat leverde dit wel een hogere opbrengst op, mogelijk door het feit dat dit een stikstoffixerende plant is. Mogelijk ligt hier de meerwaarde.

 

Meer info?

An Van de Walle

 

 

Vorig Artikel Beschikbare voedingsstoffen en gewasdynamiek op biopercelen
Volgend Artikel Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen