Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus

Het komkommerbontvirus CGMMV (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in Vlaanderen omwille van zijn hoge persistentie en de ernstige schade dat...

Klimaatmaatregelen en slim waterbeheer mét economische kansen op het bedrijf

Na de scan komt de consulent langs om maatregelen met doorgerekende scenario’s voor te stellen en te bespreken. Tegelijk wordt een kosten-batenanalyse opgemaakt om ook de economische...

FruitID: Een nieuwe methodiek voor vergelijkend rassenonderzoek van hardfruit

Dit project beoogt om een nieuwe procedure voor vergelijkend rassenonderzoek te implementeren, met een bijzondere aandacht voor smaak, het afstemmen van het commerciële aanbod van rassen op de...

Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen

De groeiende gembermarkt in België en Europa en de grote intra-Europese gemberhandel vormen een grote opportuniteit voor lokaal geteelde gember. Vanuit de hele agrovoedingsketen wordt grote...

BREVAL: Geïntegreerde beheersing van bladluizen en koolwittevlieg in koolgewassen

In dit project wordt een geïntegreerde beheersingsstrategie (IPM) ontwikkeld voor bladluizen (Brevicoryne brassicae, Myzus persicae) en koolwittevliegen (Aleyrodes proletella) in koolteelten in...
Eerste567810121314Laatste