Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Waarnemingen en waarschuwingen in biogroenten openlucht en tunnel

Het hoofddoel van dit project is de W&W-dienst specifiek voor biologische groentetelers te continueren, verder te verbeteren en uit te breiden. De tunnelteelten worden door Viaverda opgenomen...

Optimalisatie komkommerteelt in tunnel

De teelt van komkommer in tunnel vormt voor vele telers nog een uitdaging en er heersen nog een aantal praktische vragen rond. De meest voorkomende vragen gaan over de bestrijding van spint, de...

EDUPAK: Educatief pakket klimaatneutraal boeren

PCG wil via dit project de toekomstige generatie land- en tuinbouwers klaar stomen voor klimaatneutraal ondernemen, door hen te informeren over het lopende onderzoek rond klimaatgerelateerde...

Kimaatrobuuste landbouw door stuwen

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de recente overstromingen tonen duidelijk aan dat we het landschap klimaatrobuuster moeten maken.

Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat

Het hoofddoel van dit project is het maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat. Concreet willen we een uniformere knolsortering bekomen met een...
Eerste2345791011Laatste