Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale opkomst

Het klimaat verandert en er is een reële kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met intensere periodes van droogte en hogere temperaturen. Gecombineerd met een schrale en uitdrogende...

SUSCABFLY: Duurzame plaagbeheersing in koolgewassen

Koolvlieg (Delia radicum L.) wordt beschouwd als een veel voorkomende, moeilijk beheersbare plaag bij koolgewassen. Deze vlieg legt haar eitjes nabij de plantvoet af waarna de larven in de wortels...

Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen

Peilgestuurde drainage (PDG) is een drainagetechniek op niveau van het perceel, waarbij gedraineerd wordt met een netwerk van doorlatende buizen onder de grond. In tegenstelling tot conventionele...

W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen

In dit project focussen we op het verbeteren van de W&W systemen voor vier doelplagen: witloofmineervlieg, wortelvlieg, koolvlieg en trips.

Exploratie van duurzame gewassen voor toepassingen in de Vlaamse circulaire bio-economie

Binnen dit CropExplore for Farmers project, is PCG betrokken omtrent de teeltoptimalisatie van yacon.

Eerste45679111213Laatste