Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Introductie en consumentenonderzoek van lokaal geteelde gember voor de korte keten

Gember is een nieuwe teelt in onze Belgische markt. PCG toonde al aan dat de lokale teelt succesvol kan, niet enkel in verwarmde kas maar ook in plastiek tunnels (onverwarmd).

Het composteren van biomassareststromen op boerderijschaal

Het bestek draagt bij aan de implementatie van één van de acties in het Vlaamse actieplan biomassa reststromen 2021-2025: Het onderzoeken van de haalbaarheid en de criteria bij het composteren van...

B3W: Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit

Het doel is het koppelen van wetenschappelijk en technisch onderzoek aan uitgebreide praktijkervaring voor een brede toepassing in de land- en tuinbouw. Door gespecialiseerde dienstverlening...

Onkruidbestrijding in wortelen steeds grotere uitdaging

In 2023 legde PCG, met steun van telersverenigingen Vegras en Ingro, een onkruidproef aan in wortelen (Daucus carota / DAUCS).

123468910Laatste