Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Duurzame plaagbeheersing in koolgewassen

Door hun verdoken levenswijze is de plaag moeilijk te bereiken en het beheersen ervan niet eenvoudig. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en...

Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten

De tabakstrips is een wijdverspreide plaag die verantwoordelijk is voor ernstige economische schade in vele veldgroenten, waaronder prei, ui, spruit, sluitkool en venkel. De snelle levenscyclus en...

ALTCHEM: Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande...

Beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten

Het hoofddoel is om via het principe van de systeembenadering, een volledig geïntegreerd pakket aan oplossingen aan te bieden aan de teler om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae...

DRIP: Druppelirrigatie voor een duurzame tuinbouw

In het DRIP project wordt in samenwerking met groentetelers onderzocht hoe druppelirrigatie de plaats kan in nemen van bovenberegening. Slimme sensoren, gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel,...
Eerste34568101112Laatste