Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale opkomst

Het klimaat verandert en er is een reële kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met intensere periodes van droogte en hogere temperaturen. Gecombineerd met een schrale en uitdrogende...

Bio bemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit

Biologische landbouw scoort algemeen significant beter inzake nitraatstikstofresidu dan de gangbare teelt. Om deze reden wordt de biologische landbouwmethode in MAP 6 + en/of MAP 7 wellicht erkend...

N-FIT: N-Fractioneren, Innoveren en Techniek in groenteteelt

Met dit project willen we op praktijkbedrijven demovelden aanleggen waar de bemestingsbehoefte in late groenten intensief wordt opgevolgd en zeer gericht wordt bijbemest.

KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten voor stikstofbemesting

Bijbemesting op basis van stikstofstaalname en bemestingsadvies is goed ingeburgerd bij de groentetelers, aangezien het voor de groenteteelten van groep I en II in de meeste gebiedstypes een...

Groenbemesters in verwarmde serre

Met alle bekomen informatie van het eerste onderzoeksjaar (voor meer info zie eerdere publicaties op deze website over groenbemesters), werd in 2023 nagegaan of het mogelijk is om een...
135678910Laatste